หน้าที่ความรับผิดชอบ

เลือกหมวดดาวน์โหลด :    
ลำดับชื่อเอกสารรายละเอียดดาวน์โหลดจำนวนดาวน์โหลด
1. แบบฟอร์มตำแหน่งงานวันนัดพบแรงงาน <div>order abortion pill <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">go</a> order abortion pill</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">online</a> where can you buy the abortion pill</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill buy online</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.codefest.at/default.aspx">click here</a> where can i get the abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">pill for abortion online <a href="http://www.wordoor.com/Blog/default.aspx">open</a> abortion pills online</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pill buy online <a href="http://blog.shynet.nl/default.aspx">abortion pill</a> cytotec abortion</div> 1345
2. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 1)<div>buy abortion pills online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">click here</a> order abortion pill online</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">on line abortion pill</a> where can you buy the abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">where can you buy the abortion pill <a href="http://blogs.inframon.com/template/default.aspx?abortion-legal">abortion pill</a> where to buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">where can you buy the abortion pill <a href="http://www.thelifechangingchoice.com/default.aspx">abortion pill</a> where to buy abortion pill</div> 820
3. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 2)<div>buy the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">click here</a> order abortion pill online</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">online</a> where can you buy the abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">pill for abortion online <a href="http://www.mipnet.dk/default.aspx">abortion pill</a> abortion pills online</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.vikramkone.com/default.aspx">i need to buy the abortion pill</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.visualretailplus.com/BLOG/default.aspx">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div> 534
4. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 3)<div>order abortion pill <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>order abortion pill <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">buy abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.tradersbay.com/template/default.aspx?medication-abortion">website</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div> 486
5. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาไทย (หน้า 4)<div>buy abortion pills online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">click here</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>buy abortion pills online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">click here</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.codefest.at/default.aspx">abortion pill</a> where can i get the abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://twodrunkmoms.com/default.aspx">abortion pill</a> where can i get the abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">pill for abortion online <a href="http://www.mipnet.dk/default.aspx">on line abortion pill</a> abortion pills online</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.pgvcappuccinipalermo.it/default.aspx">i need to buy the abortion pill</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills online <a href="http://www.secantpile.com/default.aspx">abortion pill</a> pill for abortion online</div> 495
6. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 1)<div>order abortion pill <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> abortion pill prescription</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills online <a href="http://www.secantpile.com/default.aspx">abortion pills</a> pill for abortion online</div><div style="position:relative;top:123em">where can you buy the abortion pill <a href="http://www.thelifechangingchoice.com/default.aspx">abortion pill prescription</a> where to buy abortion pill</div> 666
7. แบบเอกสาร พม่า สัญญาจ้างแรงงาน ภาษาพม่า (หน้า 2)<div>order abortion pill <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">on line abortion pill</a> where can you buy the abortion pill</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> where can you buy the abortion pill</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill buy online</a> abortion pill prescription</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">click</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.codefest.at/default.aspx">abortion pill</a> where can i get the abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">where can you buy the abortion pill <a href="http://blogs.inframon.com/template/default.aspx?abortion-legal">go</a> where to buy abortion pill</div> 579
8. หนังสือยินยอม หนังสือยินยอม<div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill buy online</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://twodrunkmoms.com/default.aspx">click here</a> where can i get the abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.vikramkone.com/default.aspx">click</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.dianadeluca.com/default.aspx">where can i buy abortion pills</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div> 451
9. แบบฟอร์มสรุปรายชื่อ ม.35 <div>buy abortion pills online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">click here</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>order abortion pill <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">click here</a> order abortion pill online</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill buy online</a> order abortion pill online</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">pill for abortion online <a href="http://www.wordoor.com/Blog/default.aspx">open</a> abortion pills online</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills <a href="http://ya-ocenshik.ru/template/default.aspx?abortion-pill-charlotte-nc">read here</a> buy abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.dianadeluca.com/default.aspx">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div style="position:relative;top:123em">where can you buy the abortion pill <a href="http://www.thelifechangingchoice.com/default.aspx">abortion pill</a> where to buy abortion pill</div> 223
10. กฎกระทรวงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ <div>buy abortion pills online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>order abortion pill <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">go</a> order abortion pill</div><div>order abortion pill <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">go</a> order abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://twodrunkmoms.com/default.aspx">where can i get the abortion pill online</a> where can i get the abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">pill for abortion online <a href="http://www.neillans.co.uk/default.aspx">open</a> abortion pills online</div> 154
11. พระราชบัญญัติ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ <div>buy abortion pills online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill buy online</a> order abortion pill online</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pill buy online <a href="http://blog.shynet.nl/default.aspx">abortion pill</a> cytotec abortion</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills <a href="http://www.stefanopranzo.com/blogit/template/default.aspx?pill-for-nausea">read here</a> buy abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.tradersbay.com/template/default.aspx?medication-abortion">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div> 180
12. กกจ.พก1 <div>buy the abortion pill online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill buy online</a> order abortion pill online</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> where can you buy the abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills <a href="http://www.stefanopranzo.com/blogit/template/default.aspx?pill-for-nausea">read here</a> buy abortion pill online</div> 167
13. กกจ.พก2 <div>buy abortion pills online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>order abortion pill <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">go</a> order abortion pill</div><div>order abortion pill <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">go</a> order abortion pill</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">pill for abortion online <a href="http://www.neillans.co.uk/default.aspx">open</a> abortion pills online</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.visualretailplus.com/BLOG/default.aspx">where can i buy abortion pills</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div> 178
14. สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่ตั้งขายสินค้าหรือบริการ <div>buy abortion pills online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.vikramkone.com/default.aspx">abortion pill</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.pgvcappuccinipalermo.it/default.aspx">abortion pill</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills <a href="http://www.stefanopranzo.com/blogit/template/default.aspx?pill-for-nausea">where to buy abortion pill</a> buy abortion pill online</div> 176
15. ตัวอย่างป้ายศูนย์ One Stop Service ตัวอย่างป้ายศูนย์ One Stop Service<div>order abortion pill <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">click here</a> order abortion pill online</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> abortion pill prescription</div> 261
16. ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ One Stop Service แบบรายงานผลการปฏิบัติงานศูนยื One Stop Service<div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">click here</a> order abortion pill online</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">click here</a> order abortion pill online</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> where can you buy the abortion pill</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.healingimages.com/blog/template/default.aspx?where-to-get-an-abortion-pill">abortion pill</a> where can i get the abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.vikramkone.com/default.aspx">abortion pill</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills online <a href="http://www.secantpile.com/default.aspx">abortion pill</a> pill for abortion online</div><div style="position:relative;top:123em">where can you buy the abortion pill <a href="http://www.thelifechangingchoice.com/default.aspx">go</a> where to buy abortion pill</div> 186
17. ป้ายขั้นตอนศูนย์OneStopService ป้ายขั้นตอนศูนย์บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service<div>buy abortion pills online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>order abortion pill <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">go</a> order abortion pill</div><div>order abortion pill <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">click here</a> order abortion pill online</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> where can you buy the abortion pill</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">abortion pill</a> abortion pill prescription</div> 184
18. ตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์OneStopService ตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service<div>order abortion pill <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">abortion pill</a> order abortion pill online</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">click here</a> order abortion pill online</div><div>how to order the abortion pill online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">click</a> abortion pill prescription</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills <a href="http://www.stefanopranzo.com/blogit/template/default.aspx?pill-for-nausea">abortion pill</a> buy abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.tradersbay.com/template/default.aspx?medication-abortion">website</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div> 153
19. แบบประกอบหนังสือแจ้งส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา ๑๒<div>buy abortion pills online <a href="http://tech.collectedit.com/template/default.aspx?abortion-pill-miami-fl">click here</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div><div>order abortion pill <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">abortion pill</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">click here</a> order abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.vikramkone.com/default.aspx">abortion pill</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills <a href="http://ya-ocenshik.ru/template/default.aspx?abortion-pill-charlotte-nc">read here</a> buy abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">where can you buy the abortion pill <a href="http://www.thelifechangingchoice.com/default.aspx">abortion pill prescription</a> where to buy abortion pill</div> 615
20. แบบฟอร์มลงทะเบียนนายจ้าง(บัตรนายจ้าง) <div>order abortion pill <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">go</a> order abortion pill</div><div>buy the abortion pill online <a href="http://www.fiorentina.info/template/default.aspx?day-after-pill">click here</a> order abortion pill online</div><div>cytotec abortion pill buy online <a href="http://seankearney.com/template/default.aspx?abortion-milwaukee">online</a> where can you buy the abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">pill for abortion online <a href="http://www.wordoor.com/Blog/default.aspx">abortion pill</a> abortion pills online</div><div style="position:relative;top:123em">cytotec abortion pill buy online <a href="http://www.vikramkone.com/default.aspx">i need to buy the abortion pill</a> buy abortion pill</div><div style="position:relative;top:123em">abortion pills <a href="http://www.ace-renovations.ca/default.aspx">abortion pill</a> buy abortion pill online</div><div style="position:relative;top:123em">online purchase abortion pill <a href="http://www.dianadeluca.com/default.aspx">abortion pill</a> ordering abortion pills to be shipped to house</div> 1115
12